BewarenBewarenBewaren

Gebruikers voorwaarden web site (algemene voorwaarden)

De web site beheerder van deze web site behoudt ten allen tijden het recht om advertenties zonder opgave van reden te verwijderen. Deze web site is een advertentie site en is niet aansprakelijk voor aangebodene in de advertentie en kan derhalve nimmer aanspraak gehouden worden voor enige schade of gemiste inkomsten door advertenties op de web site.

Deze web site is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik dat Adverteerders of Gebruikers van de Website maken. Deze web site is niet aansprakelijk voor gedragingen van Adverteerders of Gebruikers, voor de inhoud van Advertenties of voor de producten en diensten die worden aangeboden.

De informatie die door de web site beheerder zelf op de Website is geplaatst is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin is deze web site niet aansprakelijk voor daarin opgetreden onjuistheden of onvolledigheden.

De aansprakelijkheid van deze web site voor haar verplichtingen op grond van de met de Adverteerder gesloten overeenkomst is voorts beperkt tot het bedrag dat de Adverteerder heeft betaald c.q. verschuldigd is voor de plaatsing van de Advertentie.

Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade van Adverteerders of Gebruikers, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens, is uitdrukkelijk uitgesloten.

De plaatsing van advertenties op deze web site zijn vrijblijvend. Wanneer deze advertenties op deze web site niet beschikbaar zijn, geeft dit geen recht op herplaatsing van uw advertentie of enige vergoeding.

Deze web site heeft een inspanningsverplichting voor betaalde advertenties, wanneer uw advertentie om welke reden dan ook niet meer op de site te zien is binnen de plaatsingsperiode is dit geen reden voor restitutie van uw advertentiekosten. Het is daarintegen na het onbeschikbaar zijn van uw advertentie wel mogelijk uw advertentie gratis op deze web site te herplaatsen. Uw advertentie blijft vervolgens staan tot oorspronkelijke einde van uw plaatsingsperiode.

Deze pagina maakt gebruik van interest-based advertenties van Google.

Wanneer er een advertentie op deze web site staat welke niet aan de regels voldoet of waar u aanstoot aan neemt, neem dan contact met ons op om de advertentie te laten verwijderen.

Met vriendelijke groet,

De web site beheerder van deze web site

BewarenBewarenBewarenBewaren