BewarenBewarenBewaren

Algemeen

Wanneer u gebruik maakt van deze website worden de door u verstrekte en gebruikte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Ikveilzelf.nl te Almere.
De gegevensverwerking is niet gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. Ikveilzelf.nl valt onder artikel 40 van het vrijstellingenbesluit wet bescherming persoonsgegevens. Ikveilzelf.nl vindt het heel belangrijk om uw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Ikveilzelf.nl houdt zich daarom aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Doeleinden gegevensverwerking

De verstrekte persoonsgegevens kunnen door Ikveilzelf.nl worden verwerkt voor de volgende doeleinden: Om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op onze website of contact op te nemen met andere gebruikers van onze website; Om u op de hoogte te houden van de producten en diensten van Ikveilzelf.nl; Om u een eventuele nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen; Gegevensverstrekking aan derden Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan derden. Hierop geldt de volgende uitzondering. Het is mogelijk dat Ikveilzelf.nl op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt gesteld om bepaalde gegevens aan derden te verstrekken. Een voorbeeld daarvan is het verstrekken van gegevens aan politie en/of justitie in het kader van een opsporingsonderzoek. Ikveilzelf.nl zal aan dergelijke verzoeken voldoen zonder daarvoor u toestemming te vragen.

Cookies

Bij gebruik van onze website wordt informatie over uw gebruik van onze website verzameld. Dat gebeurt door middel van cookies. Meer informatie over cookies is te vinden in de Cookieverklaring

Externe dienstverleners en andere sites

Indien u via onze website terecht komt op een website van een derde, dan zijn de eventuele voorwaarden en privacyregels van die betreffende derde van toepassing. Beveiliging gegevens Ikveilzelf.nl draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Onze website is zo ingericht dat transport van uw persoonlijke gegevens altijd via een beveiligde SSL-verbinding verloopt. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen. De betreffende database is uitsluitend toegankelijk door bevoegde personen, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Ikveilzelf.nl spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te (laten) beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Ikveilzelf.nl is niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot ons systeem.

Wijziging van dit Privacybeleid

Ikveilzelf.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacybeleid. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze pagina geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van het eldende Privacybeleid op de hoogte bent. Dit Privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 8 mei 2015.
BewarenBewarenBewarenBewaren